Nacházíte se zde:  Galerie: / 2008 / Little_Bethel /
gen. Winfield Scott
War secretary
Washington D. S.

Hlášení o bojové činnosti jednotek federální armády gen. Buttlera ve Virginii ze dne 10 června.

Part II.

Po nerozhodném střetnutí našich jednotek a jednotek konfederační armády, bylo na officers meetingu v 10:30 dohodnut další postup. Dle průzkumu, který jsme průběžně podnikaly, jsem došli k několika poznatkům:

ukázat celé hlášení

  1. Nepřítel nedisponuje dostatkem bojové morálky a sil, aby se pokusil útok na federální pozice na západ od města Little Bethel.
  2. Na vrcholu zalešněného kopce východně od města jsme při prúzkumu objevily spoře maskovanou pevnost, kterou v případě postupu na město z východu bylo nutné dobít. Obchvat pevnosti by naše jednotky nutil útočit v otevřeném terénu proti doslova zakopaným bateriím nepřítele.
  3. Nepřítel se opevnil v městě kde měl dostatek zásob a sympatie obyvatelstva. Jeho vojenské akce se zdáli býti spíše pasivní a bylo nutné jej přimět bojovat v nepřehledném terénu.

Další postup federálních jednotek byl naplánován takto:

1 New York Artilery zahájí dělostřeleckou přípravu ze silnice vedoucí z jihu k městu a pokusí se přesnou střelbou, donutit konfederační pěchotu opustit pozice a zaútočit na baterii. 24thWisconsinský pluk společně s 9th New Yorským plukem zaútočí na pevnůstku a provedou její obchvat. Za podpory baterie 1th New Yorku zaútočí na město ze severovýchodu podél nepoužívané úvozové cesty. Konfederační jednotky napadeny nečekaně z východu bodou vytlačeny dále z města.

Útok započal dle plánu v 13:00 dělostřeleckou přípravou. Konfederační pozice byli natolik pevné, že jim naše přesná palba z děl způsobila jen minimální ztráty. Za této situace jsem rozhodl podniknout útok na pevnůstku na vrcholu kopce. Při první zteči jsme byli odraženi a ukázolo se, že konfederační jednotka má ke své podpoře horská děla v síle jedné baterie. Ponechal jsem pluk 9th New Yorku u pevnosti aby svojí aktivitou vázal její posádku a 26th Wisconsin zaútočil na baterie konfederační armády na úpatí kopce se kterými sváděl 1th New Yorský pluk dělostřelecký duel.

Útok mistrně vedl cpt. Misak, kterému se podařilo konfederační baterii dobít. Mezitím lietnant Bombac dal rozkaz k přesunu baterie na hřeben táhnoucí se k vrcholu kopce z jihovýchodu. Musím konstatovat, že tak rychlý přesun dělostřelecké baterie jsem naposledy viděl při cvičení ve West Pointu. Dělostřelecká osádka zkonfiskovala několik desítek koní místní Constraction company a s nimi provedla tak skvělý přesun, hodný přízviska „raketový“.

Na vrcholu kopce se situace začala postupně zhoršovat. Konfederační důstojníci pochopily, že směr našeho útoku bude veden z kopce a klíčem ke městu je jejich malá pevnost. Začali přesunovat směrem k pevnosti další rezervní pluky. V nepřehledném terénu souvislá linie federálních jednotek nebyla k udržení a záhy došlo k její prolomení a promíchání s jednotkami nepřítele. Místy jsem viděl hrdiné boje muže proti muži, jinde histerické ústupy se smrtí v očích. Hrdinný Wisconsinský pluk se opakovanými útoky dále snažil o dobití pevnosti. Jeho ztráty začaly narůstat, ale stále chrabře bojoval s povinností splnit rozkaz a neustoupit. Při rekognoskaci situace na hřebeni kopce jsem byl napaden a skoro zajat plukem Lousiánských tygrů nepřítele, kterí se snažily nepozorovaně přiblížit a napadnout naši jedinnou baterii dělostřelectva. Přeživši jejich zavrženi hodný čin útoku na důstojníka, poslal jsem na ochranu naší baterie část 9th New Yorku. NewYorský pluk dorazil právě včas a podařilo se mu odrazit vražedný útok Lousiánských tygrů a otočit je k ústupu. Za této situace jsem dal povel k útoku na pevnost společně s 26th a 9th plukem pěchoty za dělostřelecké podpory. Takto vzniklé bojové uskupení vyrazilo na bodákový útok k pevnosti. Byl to úchvatný pohled jak konfederační jednotky jsou hnány přes předprsně pevnosti a dále jak je jejich obrana prolomena.

Části konfederačních jednotek se podařilo ustoupit a do zajetí padlo několik companií bránících pevnost. Ztráty na naší straně byli 31 zabitých 54 zraněných a 43 nezvěstných. Po dobití klíčového bodu byl dán jednotkám oddech a bylo provedeno přeformování k dalšímu útoku.

Další útok byl ukázkové cvičení z West Pointu. Postup bojem kopcovitým a zalesněným terénem byl směřován k východnímu okraji města. Naše čelní jednotka 26th Wisconsin, čistila terén od nepřítele před naší bojovou kolonou. Za ní postupovala baterie lieutnanta Bombace a celou kolonu uzavíral 9th New York kryjící náš postup od stále dotěrných ostrostřelců konfederačních jednotek.

Naše úvaha dobití města Little Bethel od východu byla správná. Vpadli jsme konfederačním jednotkám doslova do zad a z chodu obsadily několik budov. Začali jsme dobívat dům od domu. Nepřátelské pozice se hroutily jako domečky z karet. Konfederační velení nebylo sto reagovat na náš skvělý manévr a uchýlilo se k hanebné lsti jak zastavit boj. Ano, musel to to být předem promyšlený a připravený úskok jak nás zastavit morálně, když nás nemohou porazit v našem hrdinném boji. Konfederační sapéři za pomoci místních jazyků zapálily lesní porosty na východě od města. Oheň se rychle šířil a postupoval směrem ke skoro dobitému městu. Za této situace jsem musel přijmout nabídku plukovníka konfederační armády J. B. Magruder, který me vyzval ke klidu zbraní. Naše jednotky se statečně vrhly do boje s tímto ničivým živlem. Kácely stromy, hloubily okopy. 9th New Yorský pluk měl ve svých řadách množsví příslušníků newyorského Fire departmentu. Těmto vojáků se po několika hodinovém boji podařilo zvítězit nad tímto přírodním živlem.

Po dohodě s konfederačním a federálním štábem bylo město Little Bethel prohlášeno jako otevřené a federální a konfederační jednotky město opustily. Po tomto morálním vítěství jsem dal našim jednotkám několikadenní odpočinek.

Tímto očekávám Vaše další rozkazy.

Major Thomas Carpenter
26th WisconsinFotka_001.jpg - 2008:09:06 07:39:29 Fotka_005.jpg - 2008:09:06 07:44:28 Fotka_006.jpg - 2008:09:06 07:44:44 Fotka_008.jpg - 2008:09:06 07:45:08 Fotka_009.jpg - 2008:09:06 07:45:14 Fotka_013.jpg - 2008:09:06 07:46:03 Fotka_014.jpg - 2008:09:06 07:46:26 Fotka_017.jpg - 2008:09:06 07:47:43 Fotka_020.jpg - 2008:09:06 07:47:56 Fotka_028.jpg - 2008:09:06 07:49:17 Fotka_038.jpg - 2008:09:06 07:56:15 Fotka_047.jpg - 2008:09:06 08:13:53 Fotka_088.jpg - 2008:09:06 14:06:17 Fotka_101.jpg - 2008:09:07 08:59:30